Wypowiedzenie umowy o współpracy

Co to jest umowa o współpracy?

Najczęściej określenie „umowa o współpracy” pojawia się w obrocie gospodarczym na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca (b2b). Zwyczajowo nazywa się tak umowy, które cechują się zamiarem dłuższego wykonywania jakiejś usługi na rzecz danego podmiotu, co wiąże się też z koniecznością współdziałania ze strony podmiotu, który zleca jakąś usługę do wykonania.

Nazwa „umowę o współpracy” to pojęcie zwyczajowe, nie jest zdefiniowane w kodeksie cywilnym. Tym samym taką umowę można nazwać inaczej, np. umową o świadczenie usług, umową zlecenie (nie w kodeksowym znaczeniu) lub inną dowolną nazwą, która będzie odzwierciedlała jej przedmiot.

Jeśli przedmiotem umowy o współpracę jest usługa, która nie ma swoich odrębnych regulacji, to będą miały do niej odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące umowy zlecenie.

Jak wypowiedzieć umowę o współpracy?

Umowa o współpracy może zawierać w swojej treści opisany tryb i sposób jej rozwiązania (wypowiedzenia). Tym samym w pierwszej kolejności należy przeanalizować treść takiej umowy. Niemniej nawet gdy umowa o współpracy zawiera regulacje odnoszące się do sposobu jej rozwiązania (wypowiedzenia) to może się zdarzyć, że będą miały do niej zastosowanie także regulacje kodeksowe dotyczące wypowiadania umowy zlecenie.

Informacje na temat rozwiązania umowy zlecenie, które mogą mieć zastosowanie przy wypowiedzeniu umowy o współpracy znajdziesz na moim blogu tutaj 🙂

Mateusz.U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *