Wypowiedzenie umowy o pracę a okres ciąży

Okres ciąży to okres, w którym kobieta – pracownik podlega ochronie prawnej przed rozwiązaniem umowy o pracę. W okresie tym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Nie może tego zrobić także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Taka jest zasada.

 

Kiedy umowa o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może być rozwiązana?

Zakaz rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego nie dotyczy umowy o pracę na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.

Podobnie rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ponadto w przypadku, gdy wobec pracownicy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy to takie rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie będzie możliwe, jeśli wyrazi na to zgodę zakładowa organizacja związkowa.

A co w sytuacji gdy u danego pracownika nie ma organizacji związkowej albo pracownica nie jest objęta ochroną takiej organizacji? W orzecznictwie wskazuje się, że w takiej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę z pracownika bez wypowiedzenia z jej winy (oczywiście, gdy zaszły przesłanki do rozwiązania umowy w tym trybie).

 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika/zawarcie porozumienia a brak wiedzy o ciąży

Trzeba pamiętać, że w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego tylko pracodawca ma ograniczoną możliwość rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik w tym okresie takich ograniczeń nie ma.

Niemniej często zdarza się tak, że kobieta w chwili składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub podpisania rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie wie, że jest w ciąży.

Co w takiej sytuacji?

Orzecznictwo wskazuje, że w takiej sytuacji pracownik może uchylić się od skutków woli swojego oświadczenia. Przyjmuje się, że w takiej sytuacji oświadczenie pracownika zostało złożone pod wpływem błędu. W przypadku zawarcia porozumienia to nie ma znaczenia kto wystąpił z inicjatywą jego zawarcia.

Trzeba też podkreślić, że pracownik nie będzie mógł się uchylić od skutków swojego oświadczenia woli w sytuacji gdy wiedział o ciąży. Pracodawca zatem nie uzna uchylenia się za skuteczne, gdy np. ciąża będzie wynikała z dokumentacji medycznej lub z rozmów pracowników będzie wynikało, że pracownik wiedział o ciąży.

Mateusz.U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *