Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Wiele osób zawierając umowę najmu na czas określony (oznaczony) nie zdaje sobie sprawy z tego, że  w przypadku takiej umowy, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem tylko w wypadkach określonych w umowie.

Tym samym, aby nie było wątpliwości kiedy można taką umowę wypowiedzieć to powinny być w niej wprost wskazane przypadki, kiedy można skorzystać z takiego uprawnienia. „Wyliczenie” takie powinno być skonkretyzowane. Pojawiają się głosy, że posługiwanie się zwrotami niedookreślonymi, jak np. „ważne przyczyny”, nie spełnia wymogu wskazania wypadku kiedy umowę najmu na czas określony można wypowiedzieć, gdyż takie określenie nie pozwala na obiektywne ustalenie czy dana okoliczność jest ważną przyczyną czy nie (jest tutaj element ocenny).

Istotne jest, że brak wskazania w umowie okoliczności, które uprawniają do wypowiedzenia umowy uniemożliwia jej wypowiedzenia z zachowaniem terminów wypowiedzenia umowy. Natomiast jeśli w umowie będzie znajdował się zamknięty katalog przyczyn wypowiedzenia, to wówczas jedynie w tych okolicznościach będzie można wypowiedzieć tę umowę.

Z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia w każdym czasie. Wówczas trzeba przeanalizować treść umowy pod kątem tego czy faktycznie jest to umowa zawarta na czas oznaczony, czy jednak nie (może być tak, że umowa jedynie pozornie ma charakter umowy na czas określony). Jeśli dojdziemy do wniosku, że umowa przewiduje termin jej zakończenia to postanowienie umożliwiające wypowiedzenie takiej umowy w każdym czasie będzie nieważne.

Jeśli w umowie najmu zawartej na czas określony nie będzie oznaczonych terminów wypowiedzenia, to oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy będzie skuteczne z chwilą dotarcia do adresata w taki sposób, by mógł zapoznać się z jego treścią. Wtedy też wygaśnie najem.

Mateusz.U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *