Konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika

Ostatnio wiele mówi się o tym, że obecnie rynek pracy to rynek pracownika. Bezrobocie spadło a pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników.

Skutkiem takiej sytuacji na rynku pracy jest wzrost ilości przypadków porzucania pracy przez pracowników.

 

W jaki sposób pracownik sygnalizuje rezygnację z pracy?

Najczęściej pracownik po prostu nie przychodzi do pracy i nie odbiera telefonów od pracodawcy. Miałem też do czynienia z przypadkami, w których pracownik wysłał do pracodawcy sms, z którego wprost wynikało, że już nie przyjdzie do pracy 🙂

 

Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca?

Jeśli pracodawca nie wie co się dzieje z pracownikiem to w pierwszej kolejności – w mojej ocenie – powinien podjąć próbę ustalenia przyczyny niestawiennictwa pracownika. Jest to istotne z tego względu by pochodnie nie podejmować decyzji, po pierwsze, o samym rozwiązaniu umowy o pracę z danym pracownikiem, a po drugie, o trybie w jakim to nastąpi.

Jeśli mamy już względną pewność, że nieobecność pracownika nie jest usprawiedliwiona to możemy rozważyć rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika („zwolnienie dyscyplinarne”). Przy czym trzeba pamiętać, że to od pracodawcy zależy czy zastosuje ten tryb, czy też zdecyduje się na inne rozwiązanie.

Oprócz ryzyka zastosowania wobec pracownika zwolnienia dyscyplinarnego, pracownikowi grozi odpowiedzialność odszkodowawcza wobec pracodawcy.

Z uwagi na to, że porzucenie pracy będzie kwalifikowane jako działanie zawinione i umyślne pracownika to będzie on zobowiązany do naprawienia pracodawcy szkody powstałej z tego tytułu w pełnej wysokości.

 

Kiedy może powstać szkoda u pracodawcy?

Szkoda taka powstanie na przykład w sytuacji, gdy pracodawca przyjął do realizacji jakieś zlecenie (np. transportowe), a z uwagi na porzucenie pracy przez pracownika nie może go wykonać. Dlaczego? Załóżmy, że nasz pracownik był kierowcą, który miał zrealizować dany przewóz, lecz nie stawił się do pracy a pracodawca nie miał w danej chwili innych dostępnych kierowców. W tym wypadku szkodą będzie utracony zarobek, ale mogą nią być też kary umowne czy inne koszty, którymi zostanie obciążony pracodawca przez swoich kontrahentów za niewykonanie danego zlecenia. Zatem koszty porzucenia pracy przez pracownika mogą być znaczące.

Mateusz.U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *