Jak wystąpić ze spółki komandytowej?

Zastanawiasz się zapewne co temat tego wpisu ma wspólnego z tematyką mojego bloga? Otóż spółka komandytowa powstaje poprzez zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami. Każdy ze wspólników wnosi do niej określony wkład i w ten sposób uzyskuje tzw. ogół praw i obowiązków w spółce. Skoro mamy do czynienia z umową to umowę tę można po prostu wypowiedzieć, ale o tym w jaki sposób można to zrobić opiszę za chwile.

 

Zbycie ogółu praw i obowiązków

Dla porządku należy wskazać, że jednym ze sposobów wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej jest zbycie ogółu praw i obowiązków np. w formie umowy sprzedaży lub darowizny. Umowa taka – w odróżnieniu od spółki z o.o. – nie wymaga żadnej szczególnej formy, chyba że forma taka wynika z przepisów ogólnych (np. w przypadku umowy darowizny co do zasady wymagana jest forma aktu notarialnego), przy czym z uwagi na obowiązek rejestracyjny (zgłoszenie do KRS) to musi być to umowa sporządzona na piśmie.

Aby móc zbyć ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej to taką możliwość musi przewidywać umowa spółki. Jeśli tego nie ma to trzeba zmienić treść umowy spółki. Dodatkowo na zbycie ogółu praw i obowiązków muszą wyrazić zgodę wszyscy pozostali wspólnicy, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

 

Wypowiedzenie umowy spółki

Druga możliwość wystąpienia ze spółki to po prostu wypowiedzenie umowy spółki. Wypowiedzenie umowy spółki jest możliwe w przypadku zawarcia umowy spółki na czas nieoznaczony.

Wypowiedzenie musi być złożone na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Skład się je w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki.

Co istotne w umowie spółki można skrócić okres wypowiedzenia umowy, czyli nie musi być to okres sześciu miesięcy, ale zdecydowanie krótszy. Jest to przydatne w sytuacji, gdy jest zgoda pozostałych wspólników na szybkie wystąpienie danego wspólnika ze spółki, zwłaszcza, gdy osoba danego wspólnika w pewnym sensie jest „nie na rękę” pozostałym wspólnikom.

Mateusz.U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *