Czy umowę najmu na czas oznaczony można wypowiedzieć?

Przy zawieraniu umowy najmu domu, mieszkania czy lokalu użytkowego warto rozważyć czy ma to być umowa najmu na czas oznaczony czy też nie.

Zawarcie umowy na czas oznaczony ma swoje pewne plusy (ale i też minusy). Zapewne plusem jest to, że każda ze stron wie ile potrwa najem. Jest to okazja by obie strony sprawdziły „jak to będzie”, ale trzeba też pamiętać o jednej ważnej rzeczy.

Umowę najmu na czas oznaczony można wypowiedzieć tylko w przypadkach wprost wskazanych w umowie, np. gdy ktoś zalega z zapłatą czynszu, gdy najemca niszczy przedmiot najmu itd.

Jak tego nie zrobimy to taka umowa będzie obowiązywała aż do upływu okresu, na który została zawarta.

Częstym błędem w tego typu umowie jest wpisywanie okresu wypowiedzenia. W orzecznictwie wskazuje się, że postanowienie, z którego wynika, że taką umowę można wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem np. jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia jest nieważne.

Nawet ostatnio spotkałem się z taką umową. Klient chciał dowiedzieć się czy może rozwiązać taką umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na szczęście w jego umowie były wskazane przypadki kiedy można to zrobić, ale były one wskazane bardzo ogólnie, jak np. rażące naruszenie postanowień umowy.

Z jednej strony takie ogólne postanowienia są korzystne, bo sprawiają, że umowa jest elastyczna, ale trzeba też pamiętać o tym, że w przypadku sporu sądowego coś co my uważamy za rażące naruszenie umowy, w ocenie sądu takim naruszeniem być nie musi.

Mateusz.U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *