Wypowiedzenie umowy o współpracy

Co to jest umowa o współpracy? Najczęściej określenie „umowa o współpracy” pojawia się w obrocie gospodarczym na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca (b2b). Zwyczajowo nazywa się tak umowy, które cechują się zamiarem dłuższego wykonywania jakiejś usługi na rzecz danego podmiotu, co wiąże się też z koniecznością współdziałania ze strony podmiotu, który…

READ MORE