Czy jedyny wspólnik sp. z o.o. może być zatrudniony na umowę o pracę?

Ostatnio spotkałem się z pytaniem czy wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zarazem jedyny członek zarządu może być zatrudniony w niej na umowę o pracę. Odpowiedź na takie pytanie w zasadzie jest negatywna. Dlaczego? Otóż jedną z podstawowych cech stosunku pracy jest podporządkowanie pracownika pracodawcy. Natomiast w takim układzie…

READ MORE