Umowa jest na czas “wojny” a nie pokoju

Przy dokonywaniu jakiejkolwiek transakcji pamiętajmy o zabezpieczeniu swoich interesów. Jak to zrobić? Najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie pisemnej umowy, w której zostanie określone co jest jej przedmiotem, jakie są prawa i obowiązki stron, kiedy ma być dokonana płatność i w jaki sposób, jak ma nastąpić odbiór rzeczy/usługi, jak można rozwiązać umowę…

READ MORE